Rottesikring

Vi udfører professionel rottesikring

Hvis du vil være fri for rotter i kloakken, så få EMM til at montere en
rottespærre, vi er en certificeret rottespærremontør virksomhed.

Vi monterer rottespærre, rottespærre monteres i din kloak skelbrønd.

Dermed sikres der mod fremtidig indtrængning af rotter i dit kloaksystem. 
En montering af rottespærre er nødvendigt, hvis du ikke ønsker besøg
fremover. Vi udfører naturligvis også eftersyn af rottespærre.

Husk at få efterset din rottespærre med jævne mellemrum, dels for at sikre at den holder rotterne væk dels for sikre at den ikke stopper for afløbet.

Rotter udgør en sundhedsrisiko, da de kan overføre sygdomme til
mennesker. Derudover gør rotter også ofte skader på bygninger og
installationer med deres gnaven, eftersom de kan gnave sig igennem stort set alle materialer undtagen rustfast stål.

Rotter er gode til at formere sig – et enkelt rottepar i din kloak kan blive til mere end 800 på ét år.

Vil du gerne være fri for rotter? Så kontakt os allerede i dag

2195 6500


Hvad skal du gøre, når du har rotter?

Hvis du allerede har haft besøg af rotter, og deres besøg har medført
skader, hjælper vi med at udbedre dem.

Hvis du har rotter, er de højst sandsynligt trængt ind via fejl i kloakkerne.
Ved hjælp af en TV-inspektion kan vi afsløre fejl på kloakkerne. Vi kan
udbedre fejlene, så rotterne ikke trænger ind igen.

Hvordan ved jeg, om jeg har rotter?                                                              

Når du har rotter, er du slet ikke i tvivl. Din kloak lugter både skarpt og
ekstra ubehageligt på grund af rotternes afføring. Derudover er der typisk
huller i jord eller belægning, som er i nærheden af fundament, sokkel, riste eller kloakdæksler.
Hvis dine fliser er sunket sammen eller du finder huller i din indkørsel, kan det også være tegn på, at du har rotter.